Пројекат SocKETs – успостављање дијалога ради заједничког стварања

Пројекат SocKETs – успостављање дијалога ради заједничког стварања

Пројекат SocKETs – SOCIETAL ENGAGEMENT WITH KEY ENABLING TECHNOLOGIES намењен је унапређењу сарадње између индустрије, науке и грађана како би се што успешније развијале кључне развојне технологије (Key Enabling Technologies- КЕТ) у одабраним иновационим екосистемима.

Пројекат SocKETs се залаже за успостављање дијалога свих заинтересованих страна ради заједничког стварања визија, стратегија и примене напредних технологија. У фокусу су приоритети, очекивања и недоумице грађана, активно повезивање нових технологија, друштвених потреба и вредности, и решења за конкретне друштвене изазове. У том циљу, SocKETs развија шест пилот пројеката који ће широм Европе омогућити тестирање, израду прототипова, процену и дистрибуцију алата за заједничко стварање свих актера од лабораторијских и иновационих мрежа, индустрија и професионалних корисника, до научних музеја и цивилног друштва. Пројекат се ослања на концепте за јавно ангажовање и заједничко стварање, и темељи се на претходном искуству у оквиру концепата Одговорног истраживања и иновација (енгл. Responsible Research and Innovation – RRI) и Корпоративне друштвене одговорности (енгл. Corporate Social Responsibility – CSR).

Центар за промоцију науке ангажован је у изради студије о употреби напредних технологија (напредни материјали, индустријска биотехнологија, производни системи, ИКТ, интернет ствари, вештачка интелигенција, итд.) за унапређење здравствене заштите, превенције и процеса рехабилитације. У фокусу је е-здравство (eHealth) које умногоме доприноси побољшању јавног здравства, персонализованом лечењу и праћењу, као и трансформацији професионалне рехабилитације у болници на рехабилитацију на даљину. Коначна фаза пројекта је продукција интерактивне изложбе у сарадњи са научницима која ће приближити потенцијал кључних развојних технологија широј публици и промовисати алате за заједничко стварање.

Партнери

Fonden Teknologiradet, Данска

Teknologisk Institut, Данска

Fundacion Tecnalia Research & Innovation, Шпанија

Stichting VU, Холандија

Associazione Italiana per la Ricerca Industriale  AIRI, Италија

ECSITE, Белгија

Придружени партнери

Centre for Research and Analyses, Бугарска

AHHAA Science Centre, Естонија

Центар за промоцију науке, Србија

Више о пројекту истражите на SocKETs