Почетна

Центар за промоцију науке, у складу са својом мисијом, спроводи активности усмерених ка јачању сарадње научно-истраживачких организација, Мреже Регионалних центара и Центара за стручно усавршавање, локалних самоуправа, привредног и индустријског сектора, као и њиховом усмеравању ка међународним изворима финансирања. Жеља нам је да кроз континуирану и стабилну сарадњу свих заинтересованих страна дамо допринос друштвено одговорном истраживању, иновацијама и пословању, унапредимо научно-истраживачки рад, повећамо видљивост резултата домаће научне заједнице и ускладимо их са потребама локалних заједница и друштва у целини.

Као институција са вишегодишњим искуством у припреми и руковођењу пројектима кроз сарадњу са бројним институцијама доприноси бољем стратешком повезивању научне заједнице и свих заинтересованих страна. Настојимо да вам достављамо информације о доступним изворима финансирања, као и предлоге за јачање партнерске мреже, како у Србији тако и у иностранству, са циљем повећања конкурентности у процесу креирања и предлагања пројеката.

За више информација можете се обратити Сектору за сарадњу са научноистраживачким организацијама Центра за промоцију науке путем телефона на број 011.24.00.260.