Привредна комора Србије: Награде за најбоље докторске дисертације у 2020/2021. години

Привредна комора Србије: Награде за најбоље докторске дисертације у 2020/2021. години

Привредна комора Србије расписала је Конкурс за доделу годишњих награда за најбоље докторске дисертације са темама из области привреде, одбрањене у школској 2020/2021. години, у периоду од 1. октобра 2020. до 30. септембра 2021. године. Награде се додељују за радове са оригиналним научним доприносима од изузетног значаја у одређеној научној области, а са директним или потенцијалним доприносом развоју привреде, академске и шире друштвене заједнице на територији Републике Србије.  Додељено ће бити 10 награда за најбоље докторске дисертације. Награде се додељују у виду диплома и новчаних награда, а одлуке о додели доноси стручни Жири.  

Предлоге за награде подноси факултет и потписује их декан факултета предложеног кандидата. Иницијативу за подношење предлога факултету могу покренути институт, привредни субјекат, друге организације и појединци.  Пријаве на конкурс потребно је доставити најкасније до 15. септембра 2022. године.  

Предлози се достављају у штампаном облику са следећим обавезним прилозима: 

1. попуњен образац Подаци о кандидату/кандидатима за годишњу награду ПКС за школску 2020/2021. годину (образац можете преузети овде),

2. допис декана,

3. мишљење ментора, чланова комисије или стручних и научних организација и института о могућности примене предложеног рада у привреди,

4. детаљно образложење са разрадом могуће примене предложеног рада у привреди,

5. процена могућих ефеката коришћења предложеног рада у привреди,

6. мишљење привредног друштва које је заинтересовано за примену резултата предложеног рада и радно ангажовање аутора или друге облике подстицаја аутора за даљи рад у тој области.  

Радове и предлоге доставити на адресу: Привредна комора Србије – Привредна комора Београда, –  За награду Коморе – Кнеза Милоша 12 (канцеларија 206), 11000 Београд. 

Некомплетни предлози неће бити узети у разматрање. 

Додатне информације и обавештења можете добити путем електронске поште: naucni.radovi@pks.rs.  

Текст позива можете погледати овде.