ТАКМИЧЕЊЕ ЗА 100 НАJБОЉИХ ИНОВАТИВНИХ ТЕХНОЛОШКИХ РЕШЕЊА

ТАКМИЧЕЊЕ ЗА 100 НАJБОЉИХ ИНОВАТИВНИХ ТЕХНОЛОШКИХ РЕШЕЊА

И ове године отворен jе позив за 100 наjбољих иновативних решења из десет индустриjских области, а у оквиру Међународног форума представљања и трговине технологиjом, коjи ће се одржати у периоду од 23. до 27. септембра 2022. у Пекингу. Организатори овог Форума су Међународна мрежа за трансфер технологиjе (International Technology Transfer Network – ITTN), кинески Центар за међународну размену науке и технологиjе (China Centre for International Science and Technology Exchange – CISTE) и Научни парк Zhongguancun (Zhongguancun Science Park).

Сфере у оквиру коjих иноватори могу да понуде своjа решења су: ИКТ нове генерациjе; биотехнологиjа и природне науке; лекови и здравствена заштита; врхунски медицински уређаjи; заштита животне средине и одрживи развоj; врхунска опрема и паметни уређаjи; интелигентна индустриjа и обрада; енергетика; материjали; модерна пољопривреда.

На такмичење се могу приjавити предузетници, стартaп и спиноф компаниjе, мала и средња предузећа и истраживачке групе. Приjаве су отворене до 31. jула, путем линка: http://bestech.ittn.com.cn/#/regist/0?codel=CEE

Zhongguancun (ZGC) Форум jе инициjатива кинеске владе коjа има за циљ jачање размене знања, талената и вештина, експерата и иновативних решења, академика и представника власти. Zhongguancun се сматра jедном од наjважниjих високотехнолошких зона индустриjског развоjа у Кини, али и на светском нивоу, у коjоj се налази преко 10 000 технолошких компаниjа и истраживачких центара.

Такмичење обухвата три круга селекциjе са jасно дефинисаним критериjумима и стратешки одабраним судиjама, а завршни круг резултира са по десет одабраних идеjних решења из десет индустриjских области. Одабрани такмичари ће, кроз кругове селекциjе, имати прилику да се консултуjу са водећим стручњацима и експертима из циљаних области, коjи ће им пружити смернице за индустриjализациjу идеjа, стручна упутсва за оптимизациjу и унапређење технологиjе, као и предлоге за сарадњу и примену на, пре свега, локалном нивоу. У селекциjу су укључени и броjни инвеститори, коjи ће давати своjе евалуациjе и коjи могу уложити новац у наjбоље идеjе, чиме учесницима обезбеђуjу почетни капитал, шансу за остваривање прихода и одржив наставак усавршавања технолошког решења. Такође, велика предност Форума и самог такмичења jе повезивање са научним и технолошким парковима, научницима и предузетницима.

Све заинтересоване позивамо да се обрате Центру за трансфер технологиjе Универзитета у Београду, како бисмо вам помогли у првим корацима аплицирања и процеса селекциjе.