КОНКУРС ЗА ГОДИШЊУ НАГРАДУ ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ ЗА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

КОНКУРС ЗА ГОДИШЊУ НАГРАДУ ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ ЗА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

Отворен је конкурс за Годишњу награду Привредне коморе Србије за најбоље докторске дисертације студената факултета у школској 2018/2019. и 2019/2020. години са темама из области привреде

Додељује се 10 награда за докторске дисертације одбрањене у школској 2018/2019. години и 10 награда за докторске дисертације одбрањене у школској 2019/2020. години.

Награде се додељују у виду диплома и новчаних награда. Одлуке о додели награда доноси одговарајући жири, а начини подношења пријава и садржај одређени су Одлуком о додели награда.

 

Привредна комора Србије

објављује

К   О   Н   К   У   Р   С

за доделу годишњих награда Привредне коморе Србије

Награде за докторске дисертације студената факултета:

  • у школској 2018/2019. години (радови одбрањени у периоду од 1.10.2018. до 30.09.2019.)
  • у школској 2019/2020. години (радови одбрањени у периоду од 1.10.2019. до 30.09.2020.)

са темама из области привреде. 

Додељује се:

  • 10 награда за докторске дисертације одбрањене у школској 2018/2019. години
  • 10 награда за докторске дисертације одбрањене у школској 2019/2020. години

Предлоге за награде подноси факултет. Иницијативу за подношење предлога факултету могу покренути  институт, привредни субјекат, друге организације и појединци.

Електронска пошта: naucni.radovi@pks.rs

Контакт телефони063/822-9767 и 066/875-1023

Пријаве на конкурс треба доставити најкасније до 10. 092021. године Привредној комори Србије-Привредној комори Београда.

Награде се додељују у виду диплома и новчаних награда. Одлуке о додели награда доноси Жири. Начини подношења пријава и садржај одређени су Одлуком о додели награда која се, као и све потребне информације, могу  добити у Привредној комори Србије-Привредној комори Београда, КнезаМилоша 12, или преко наведених бројева телефона.

ОБРАЗАЦ – ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА

ДОПИС ФАКУЛТЕТИМА