Хоризонт Европа: Отворени конкурси за twinning, teaming и ERA Chairs активности

Хоризонт Европа: Отворени конкурси за twinning, teaming и ERA Chairs активности

Након усваjања главног радног програма Хоризонт Европа за 2021-2022. годину, Европска комисиjа jе обjавила прве позиве у оквиру хоризонталне области „Ширење учешћа и jачање Европског истраживачког простора“, међу коjима jе дуго очекивани специjални твининг позив за Западни Балкан.

Ова хоризонтална област програма Хоризонт Европа усмерена jе на изградњу истраживачких и иновационих капацитета одређених земаља коjе се у том погледу спориjе развиjаjу у односу на остале.

У оквиру Радног програма наведене хоризонталне области, сви позиви су груписани у три такозване „Дестинациjе“:

Дестинациjа 1 – Побољшани приступ изврсности

Дестинациjа 2 – Привлачење и мобилизациjа наjбољих талената

Дестинациjа 3 – Реформисање и унапређење истраживачког и иновационог система ЕУ

За поменути двогодишњи период, за област Ширење учешћа и jачање Европског истраживачког простора, опредељено jе 934,75 милиона евра, а кључне шеме обухватаjу:

Удруживање (Teaming) – подршка креирању нових или jачању постоjећих центара изврсности као битних механизама за стимулисање истраживачке изврсности, привлачење нових инвестициjа и спровођење реформи националних истраживачких и иновационих система, кроз блиско и стратешко партнерство са водећим иностраним институциjама.

Позив jе отворен 29. jуна, краjњи рок 05. октобар 2021. (прва фаза), 08. септембар 2022. (друга фаза)

Укупан буџет: 180 милиона евра

Твининг (Twinning) – има за циљ да побољша умрежавање између истраживачких институциjа у научном погледу мање развиjених земаља (widening countries) и водећих институциjа из ЕУ, кроз повезивање са наjмање две истраживачке институциjе из две различите државе чланице ЕУ или придружене земље. Ова шема доприноси развоjу изврсности у одабраном домену истраживања и иновациjа, jачању видљивости истраживачких институциjа и универзитета и унапређењу вештина особља истих.

Позив се отвара 20. jула 2021, краjњи рок 18. jануар 2022.

Укупан буџет: 149 милиона евра

Очекуjе се финансирање око 100 проjеката

Специjални Твининг позив за земље Западног Балкана (Twinning Western Balkans Special) – од посебне важности за српску истраживачку заjедницу, коjа има већу могућност да повуче средства у односу на остале позиве програма Хоризонт Европа.

Позив jе отворен 29. jуна, краjњи рок 05. октобар 2021.

Укупан буџет: 21 милион евра

Очекуjе се финансирање око 14 проjеката

ЕРА председавање (ERA Chairs) – подразумева подршку истраживачким институциjама да привуку и задрже квалитетан истраживачки кадар и помогну изврсним научницима и истраживачким тимовима да значаjно допринесу кључним променама у своjоj области, у циљу спровођења структурних и квалитативних промена усмерених на истраживачку изврсност институциjе у датоj области.

Позив jе отворен 29. jуна, краjњи рок 15. март 2022.

Укупан буџет: 80 милиона евра

Остали отворени позиви у оквиру Дестинациjе 1 су:

Европска инициjатива за изврсност: Jачање капацитета за изврсност у установама високог образовања и одговараjућим екосистемима

Позив jе отворен 29. jуна, краjњи рок 4. новембар 2021.

Укупан буџет: 30 милиона евра

Подршка за креирање политика за истраживање и иновациjе на Западном Балкану

Позив jе отворен 29. jуна, краjњи рок 29. септембар 2021.

Укупан буџет: 5 милиона евра

Отворени позив у оквиру Дестинациjе 2 jе:

Ера стипендиjе — Era Fellowships

Позив jе отворен 29. jуна, краjњи рок 12. октобар 2021.

Укупан буџет: 8 милиона евра

За више информациjа о свим отвореним и будућим позивима погледаjте:

Радни програм за област Ширење учешћа и jачање Европског истраживачког простора за период 2021-2022; и на линку.

У оквиру претходног оквирног програма Хоризонт 2020, мере ширења учешћа значаjно су допринеле покретању напредних реформи и промена у националним истраживачким и иновационим системима, подстицању нових партнерстава и увођењу нових научних програма, проширивању мрежа, већем броjу међународних публикациjа и већем отварању успостављених истраживачких партнерстава.