Позиви за EIT Urban Mobility програм

Позиви за EIT Urban Mobility програм

EIT Urban Mobility програм обjавио jе шест позива за подношење предлога проjеката програма за иновациjе у урбаноj мобилности. Позиви су намењени градовима из држава чланица ЕУ и придружених држава програма Хоризонт са сврхом да се повежу индустриjа, научна заjедница, предузећа и други актери како би унапредили иновациjе урбане мобилности у броjним подручjима. 

(1) Позив за иновациjе (The innovation call) подржаће проjекте у четири главна изазова: Активна мобилност, одржива градска логистика, мобилност и будућа мобилност и енергиjа. 

(2) Позив за стварање jавног деловања (The public realm call) и друштвене иновациjе са циљем да се тактичким урбанизмом и уличним експериментима побољшају и трансформишу улице и jавни простори као део приступа савременијим градовима. Проjекти ће имплементирати пилоте за инклузиван, сигуран и приступачан дизаjн jавног простора у великом или средње великом граду. 

(3) Позив за укључивање грађана (Citizen engagement call) фокусира се на приjаве проjеката за тестирање или примену иновативних методологиjа, алата, пословних модела или процеса путем коjих се грађани позивају да дефинишу изазове мобилности п придруже процесима костварања. 

(4) Позив за проjекате за стварање предузећа (Business creation callје акциjа за наставак и побољшање садржаjа, формата и пословних модела програма Accelerator i SME Hub који помажу да се иновациjе претворе у успешне послове.

(5)  Академски позив за проjекате (Academy callима за циљ да смањи различитости у оквиру урбане мобилности и омогући развоj мобилности за одрживе урбане просторе.

(6) Позив за проjекатe у оквиру регионалних иновациjа (Regional Innovation Scheme (RIS) call) фокусиран jе на подручjа изазова EIT City. Све активности програма RIS имаjу за циљ да повежу све таленте у Европи и подрже их у заjедничком раду.

Рок за приjаву на све позиве jе уторак, 18. маj 2021. 

Више о EIT Urban Mobility на страници https://www.eiturbanmobility.eu/