ПОЗИВ ЗА ПРИJАВЉИВАЊЕ НА ПРОJЕКАТ DIATOMIC

ПОЗИВ ЗА ПРИJАВЉИВАЊЕ НА ПРОJЕКАТ DIATOMIC

DIATOMIC (Digital Innovation Hubs boosting European Microelectronics Industry, Smart Anything Everywhere) је пројекат финансиран од стране ЕУ програма Хоризонт 2020, чији је циљ успостављање одрживог екосистема који ће користити напредне компоненте микро-електронике и иновације засноване на паметним системима, Smart Sistem Integration (AME / SSI), у областима здравства, пољопривреде и различитим видовима производње.

DIATOMIC додељуjе до 200.000 евра финансиjских средстава за појединачни пројекат, наjсавремениjу техничку подршку као и стручно менторство и обуку.

Могу се приjавити мали конзорциjуми, наjвише 2 до 3 партнера.

Рок за подношење пријаве је 15. јун 2018. године.

Више о позиву можете видети на DIATOMIC страници