ЗНАЧАJ МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНОСТИ У ИСТРАЖИВАЊИМА – СЕМИНАР НА УНИВЕРЗИТЕТУ У НИШУ

ЗНАЧАJ МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНОСТИ У ИСТРАЖИВАЊИМА – СЕМИНАР НА УНИВЕРЗИТЕТУ У НИШУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У свечаноj сали Ректората Универзитета у Нишу у среду, 25. априла 2018. године у оквиру Ерасмус + проjекта Re@WBC, чији је координатор Универзитет у Нишу,  одржан jе семинар “Значаj мултидисциплинарности у истраживањима”. Говорили су: проф. др Весна Лопичић, проректорка за међународну сарадњу УН, Нада Милошевић, национална контакт особа за Европски истраживачки савет (ERC) – Марија Склодовска-Кири акције за обуку и развој каријере – Паметан, зелени и интегрисани транспорт – Наука са друштвом и за друштво при МПНТР, проф. др Мирослав Траjановић, , шеф Катедре за производно-информационе технологиjе и менаџмент Машинског факултета у Нишу, мр Светлана Богдановић, национална контакт особа за информационо-комуникационе технологије (ИЦТ) при МПНТР, проф. др Драгана Цветковић Илић, ПМФ у Нишу, Департман за математику, координаторка Re@WBC i HRS4R на УН, др Душко Благоjевић, научни саветник Института за биолошка истраживања и председник Заjеднице института Србиjе, др Милан Трифуновић, Катедра за производно-информационе технологиjе и менаџмент Машинског факултета у Нишу.

Било jе речи о низу тема са фокусом на коjе све начине изтраживачи имаjу могућност да се приjаве на проjекте, у оквиру програма Хоризонт 2020, о пан-европскоj мрежи EURAXESS, чиjи jе циљ да помогне у стварању европског тржишта рада истраживача кроз подршку мобилности и развоjу кариjере истраживача у Европи. Такође су представљена два примера мултидисциплинарности у истраживању, проjекат ”Виртуелни коштано зглобни систем човека и његова примена у претклиничкој и клиничкој пракси”, у коjи су укључени КЦ Крагуjевац у Крагуjевцу, Медицински факултет у Крагуjевцу, Машински факултет у Крагуjевцу, Машински факултет у Нишу, Институт за аутомобиле “Застава “ Крагуjевац. Поред наведених, у оваj проjекат jе у истраживачком делу укључено jош пет различитих институциjа.

Други пример мултидисциплинарности представљен jе кроз проjекат ”Globalaqa” у коме учествуjе конзорциjум коjи чине 21 партнер из Европе из 8 земаља и jош два партнера ван Европе, а из Србиjе, Интистут за биолошка истраживања “Синиша Станковић”. Jедан од главних циљева овог проjекта jе анализа проблема несташице воде коjи географски покрива више локациjа, између осталог и слив реке Саве, а мултидисциплинарни тим окупља стручњаке из наjразличитиjих научних дисциплина: хемије, биологије, екологије, геоморфологије, хидрологије, економије и социологије, укључујући хидролошко, биофизичко и еколошко моделирање, друштвено-економске науке, посредовање у знању и заговарање политике.

Више детаља са овог изузетног предавања можете погледати у презентацијама које смо добили захваљујући љубазности предавача.

Презентација Нада Милошевић, МНТПР, 25.04.2018.

Презентација мр Светлана Богдановић, МНТПР,  25.04.2018.

Презентација проф. др Драгана Цветковић Илић, 25.04.2018.

Презентација проф. др Мирослав Траjановић, 25.04.2018.

Презентација EURAXESS проф. др Мирослав Траjановић, 25.04.2018.

Презентација др Душко Благоjевић, ИБИСС, 25.04.2018.

Презентација др Милан Трифуновић 25.04.2018.