НАПРЕДНИ НИВО ТРЕНИНГА ЗА ИСТРАЖИВАЧЕ – ЕУ ПРОГРАМ ХОРИЗОНТ 2020

НАПРЕДНИ НИВО ТРЕНИНГА ЗА ИСТРАЖИВАЧЕ – ЕУ ПРОГРАМ ХОРИЗОНТ 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNDP у Србиjи, у сарадњи са предавачима са Европске тренинг академиjе (ЕУТА), уз подршку фонда GEF (Global Environment Facility) и Сектора за сарадњу са научноистраживачким организациjама Центра за промоциjу науке организуjе обуку за ЕУ програм Хоризонт 2020.

Након основног нивоа тренинга, одржаног у октобру прошле, 2017. године, наставља се тренинг напредног нивоа за писање проjеката програма Хоризонт 2020 коjи се састоjи из неколико тема: Како писати проjекте и тражити партнере за ЕУ фондове, како припремати буџет и како управљати ЕУ проjектима. Током тренинга ради се на конкурсноj документациjи, апликационим и евалуационим формуларима за ЕУ програм Хоризонт 2020. Тренинг jе заснован на практичном раду и развоjу конкретних проjектних идеjа учесника под менторством предавача. Агенда тренинга подељена jе у две целине, тренинг за развоj и писање Хоризонт 2020 проjеката – намењен истраживачима 8, 17. и 18. маjа и тренинг за имплементациjу и финансиjско праћење Хоризонт 2020 проjеката 9. и 10. маjа. Обука се одржава у згради УН-а на Новом Београду.

Предавачи:

Мр Гордана Влаховић, национална контакт особа (NCP) за Европски истраживачки савет (ERC) и Марија Склодовска-Кири акције за обуку и развој каријере програма Хоризонт 2020 при Природно-математичком факултету Универзитета у Новом Саду.

Професор dr Steve Querrie са Биолошког Факултета Универзитета у Београду, коjи jе такође шеф ЕУТА тима за едукациjу. Има више од 40 година искуства у сектору едукациjе као и у писању и управљању многобројним ЕУ проjектима.

др Горан Стоjановић, редовни професор на Катедри за електронику Универзитета у Новим Саду, са богатом истраживачком каријером и више од 10 година искуства у писању и имплементациjи многих ЕУ проjеката.

мр Мариjа Шола Спасић, финансиjски менаџер пројеката на Електротехничком факултету Универзитета у Београду, са више од 10 година искуства у администрирању ЕУ проjеката.

Модератор обуке: Ратко Боjовић, извршни директор Европске тренинг академиjе (ЕУТА)

Агенда тренингa за развоj и писање Хоризонт 2020 проjеката

Агенда тренинга за имплементациjу и финансиjско праћење Хоризонт 2020 проjеката