Вебинар о научној комуникацији – Making sense of (mis)information in a digital world

Вебинар о научној комуникацији – Making sense of (mis)information in a digital world

Представници ЦПН-а учествовали су на онлајн интерактивном вебинару који је одржан 15. фебруара у организацији института Атена при Врије Универзитету у Амстердаму. Вебинару су присуствовали многобројни учесници из целог света. Представљени су резултати претходних истраживања на европском пројекту RETHINK у којa је, у сарадњи са седам партнера био укључен и Центар за промоцију науке.

Тема вебинара била је испитивање процеса разумевања сложености науке и односа науке и друштва нарочито када имамо у виду море информација са којима се сурећемо на дигиталним медијима. У циљу да схватимо смисао и истражимо начин на који развијамо разумевање наше слојевите стварности, ослонили смо се на Sensemaking праксе (креативни процес у коме појединац проналази значење у индивидуалном и колективном искуству).

Потражили смо одговоре на питања како се научни комуникатори могу прилагодити новонасталим околностима како би подстакли дијалог о пандемији? Или, како можемо пружити међусобну подршку ради даљег напредка научне комуникације? Ова и бројна друга питања била су предмет дискусије током овог интерактивног сусрета који се одвијао у атмосфери размене најбољих пракси и надахнућа за будуће истраживачке активности.