Конкурси за пројекте у области енергетске ефикасности

Конкурси за пројекте у области енергетске ефикасности

Конкурсни позиви за пројекте у области енергетске ефикасности, отворени су у оквиру пројекта Хоризонт 2020 и трају до 10. септембра 2020. године, а у оквиру ових позива омогућено је учешће Републике Србије као ”придружене државе”.

С обзиром да се позиви односе на енергетску ефикасност у зградама, њихова паметна решења и слично, већина позива је у циљу дисеминације корисних решења и информација.

У наставку су четири пројектна позива објављена од стране Европске комисије (ЕК) у области енергетске ефикасности, а у оквиру следећих тема:

B4E-11 Финансирање за улагања у енергетску ефикасност – Financing for energy efficiency investments – (интегрисање финансирања енергетске ефикасности/ иновативне шеме финансирања)

B4E-12 Национални округли столови за спровођење иницијативе Паметног финансирања за Паметних зграда – National roundtables to implement the Smart Finance for Smart Buildings initiative

B4E-13 Агрегација – помоћ у развоју пројекта – Aggregation – Project Development Assistance

ЕC-5 Подршка јавним институцијама у покретању енергетске транзиције – Supporting public authorities in driving the energy transition

EASME Energy team је такође припремио видео записе за сваку од тема обухваћених овим отвореним позивом: https://ec.europa.eu/easme/en/section/horizon-2020-energy-efficiency/support-applications. На овој страници можете пронаћи и додатну подршку за своју апликацију, као што су смернице и приручници, везе до националних контакат особа (National contact point) које могу да пруже персонализовану подршку и одговоре на важна и често постављана питања.

Рок за подношење пријава је 10. септембар