ERC Funding Opportunities: Supporting excellent 05.09.2019.

ERC Funding Opportunities: Supporting excellent 05.09.2019.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја у сарадњи и Европским истраживачким саветом организовало је промотивни догађај 5. септембра 2019. године у згради Ректората Универзитета у Београду.

Промотивном догађају присуствовало је 200 учесника и 400 гледалаца путем видео преноса.

Због велике заинтересованости, прослеђујемо линк на коме можете пронаћи видео снимке целог догађаја, као и преузети презентације.

*Европски истраживачки савет (European Research Council) је програм подршке наjквалитетниjим истраживачима и тимовима из свих научних дисциплина, који се финансира из програма Хоризонт, а припада стубу Изврсност у науци (Excellent Science).