Такмичење за најбољу технолошку иновацију

Такмичење за најбољу технолошку иновацију

Такмичење за најбољу технолошку иновацију промовише предузетнички начин размишљања и понашања тако што учесницима даје подршку, едукативну и финансијску.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС у сарадњи са институцијом/институцијама које испуне прописане услове из Јавног позива  додељује бесповратна буџетска средства која су намењена за финансирање послова организације, реализације и промоције завршних активности укључујући и наградни фонд за добитнике грантова о којима одлучује жири такмичења.

Циљна група су  предузетници, мала и средња предузећа, високотехнолошке компаније, средњошколски и студентски тимови.

Такмичење за најбољу технолошку иновацију пружа шансу свим физичким и правним лицима, средњошколским и студентским тимовима да квалитет својих бизнис идеја провере и упореде у односу на друге. Такмичење је намењено промоцији предузетништва у Србији и развијању свести о важности иновативности, познавању савременених технологија и организационих решења, као основе свеукупног напретка нашег друштва.

Пријаве су отворене до 15. матра

Више информација о кнкурсу на линку