Убрзан развоj иновативних идеjа – нови програм подршке стартапима

Убрзан развоj иновативних идеjа – нови програм подршке стартапима

Научно технолошки парк Београд (НТП Београд) отворио jе позив за Raising Starts, нови програм подршке коjи стартап тимовима и компаниjама у раним фазама доноси стручне обуке, менторство и до 15.000 швајцарских франака за убрзан развоj иновативних производа и услуга.

На програм могу конкурисати стартап тимови (наjмање 2 члана) и компаниjе не стариjе од две године до дана отварања позива, коjи развиjаjу иновативне производе и услуге.

Учешћем у програму стартапи ће стећи неопходна знања и вештине да премосте препреке на путу од иновативне идеjе до спремности за инвестициjе и излазак на глобално тржиште.

Програм Раисинг Стартс, НТП Београд спроводи уз подршку Владе Конфедерациjе Шваjцарске.

Приjаве су отворене до 25. jануара на https://ntpark.rs/raising-starts/