Грантови за очување биодиверзитета

Грантови за очување биодиверзитета

Немачко Савезно министарство за животну средину, заштиту природе и нуклеарну безбедност (BMU) обjавило jе међународни позив за мале грантове за мале и локалне организациjе из 142 партнерске земље, укључуjући Албаниjу, БиХ, Црну Гору, Косово*, Северну Македониjу, Србиjу и Турску.

Други међународни позив за мале донациjе обjављен jе у оквиру Међународне климатске инициjативе (International Climate Initiative IKI) и део jе проjекта Изградња капацитета и финансирање за националне и локалне активности у вези са климом и биодиверзитетом. Поступак селекциjе и исплату средстава води Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Позив нуди донациjе од 60.000 до 100.000 евра за проjекте у следећим областима:

Ублажавање емисиjа гасова са ефектом стаклене баште

Прилагођавање ефектима климатских промена

Очување природних апсорбера CO2/REDD plus програм

Очување биодиверзитета

Финансирање може да буде увећано до 200.000 евра за проjекте коjи укључуjу активности за ублажавање и прилагођавање. Траjање проjеката мора бити између шест и 24 месеца.

Грантове могу добити само непрофитне организациjе или профитне организациjе коjе нуде непрофитни проjекат.

Да би испунио услове, проjекат мора бити лоциран у некоj од земаља са листе DAC ODA коjу обjављуjе Организациjа за економску сарадњу и развоj (OECD).

Организатори очекуjу велики броj приjава, па наглашаваjу да само ограничени броj предлога проjеката може бити изабран током сваког од предстоjећих позива за доделу грантова, што jе приближно 20-35 годишње, наводи се у огласу (IKI Small Grants).

Фокус огласа jе пружање подршке примени Оквирне конвенциjе Уjедињених нациjа о климатским променама (UNFCCC) у оквиру спровђења Париског споразума, као и Конвенциjи о биолошкоj разноликости (CBD) у решавању проблема глобалног нарушавања биодиверзитета – Aichi циљеви и циљеви будућег Глобалног оквира за биодиверзитет након 2020. Године.

Портал Balkan Green Energy News позива организациjе коjе желе да се приjаве на конкурс да их контактираjу за медиjско партнерство и видљивост проjекта.

Рок за приjаву jе 9. фебруар 2021.