Студентско такмичење: Изазов COVID-19

Студентско такмичење: Изазов COVID-19

British Council позива младе и талентоване студенте и студенткиње основних и мастер студиjа да креираjу предлоге практичних политика у вези са изазовима насталим услед пандемиjе вируса COVID-19.

Осим могућности да покушаjу да реше неке од наjважниjих проблема са коjима се свет данас суочава, ово такмичење представља прилику за умрежавања успешних студената из различитих научних области и осваjање онлаjн курсева на универзитетима у Уjедињеном Краљевству.

Шта jе студентско такмичење Изазов COVID-19?

Студентско такмичење Изазов COVID-19 jе такмичење посвећено креирању предлога практичних политика са циљем решавања наjвећих изазова данашњице. Учесници у такмичењу треба да доставе своjе предлоге практичних политика у складу са смерницама (видети испод) до 8. децембра 2020. Пет првопласираних тимова или самосталних кандидата ће добити прилику да учествуjу у онлаjн финалном такмичењу где ће у три минута представити своjе идеjе жириjу у коме ће бити креатори практичних политика, лидери из цивилног сектора и представници донаторске заjеднице. Онлаjн такмичење ће бити одржано у другоj половини jануара 2021. године. 

Зашто студенти и студенткиње треба да учествуjу у овом такмичењу? 

Неки од разлога због коjих се треба приjавити на такмичење укључуjу: 

Прилику за похађање онлаjн курсева на универзитетима у Уjедињеном Краљевству. Првопласирани тим ће освоjити ваучер у вредности од 1500 фунти, док ће другопласирани тим освоjити ваучер у вредности од 1000 фунти за курсеве на универзитетима у Уjедињеном Краљевству прилику за обjављивање рада – предлози решења свих финалиста такмичења биће обjављени у British Council онлаjн збирци предлога практичних политика умрежавање са другим студентима из различитих академских области развоj вештина критичког мишљења, решавања проблема и комуникациjе.

Шта су изазови на коjе треба одговорити?

У контексту овог такмичења, изазови су тематске целине у оквиру коjих такмичари треба да изаберу одређен проблем, и покушаjу да га реше кроз своjе предлоге практичних политика. Тематске целине такмичења су следеће:  

Изазов #1: Како одговорити на пандемиjу COVID-19 и опоравити се од ње jачањем друштвене правде и заштитом наjрањивиjих?

Изазов #2: Како одговорити на пандемиjу COVID-19 и опоравити се од ње уз истовремено jачање отпорности на климатске промене?

Ко се може приjавити на такмичење?

Сви студенти основних и мастер студиjа на свим универзитетима у Србиjи (државним и приватним). Студенти мораjу имати између 18 и 30 година у тренутку истека рока за слање приjаве на такмичење (8. децембар 2020).

Да ли jе ово такмичење за самосталне кандидате или тимове?

На такмичење се студенти могу приjавити и самостално и као део тима од наjвише три члана. Посебно охрабруjемо тимове коjи укључуjу студенте са различитих факултета да се приjаве. Jеднако ће бити третиране индивидуалне и тимске приjаве.

Како се приjавити?

Пажљиво проучите детаљне инструкциjе за такмичење, као и апликациони формулар и пошаљите нам своjу приjаву, са основним информациjама о члановима тима, до 8. децембра 2020. на Katarina.Cezek@britishcouncil.rs.