Позив за иновативна решења за смањење загађења и бољи квалитет ваздуха у Србиjи

Позив за иновативна решења за смањење загађења и бољи квалитет ваздуха у Србиjи

Како би допринео побољшању квалитета ваздуха коjи сви удишемо, Програм Уjедињених нациjа за развоj (UNDP) у Србиjи, у сарадњи са UNICEF-ом и Светском здравственом организациjом (СЗО), позива иноваторе да предложе идеjе за смањење загађености ваздуха, коjе се односе на нове начине производње или набавку иновативних производа, технолошка решења и нове ланце вредности у пет различитих категориjа.  

Тражимо иновациjе коjе ће допринети да се: 

  1. Смање емисиjе загађуjућих материjа и повећа ефикасност и функционалност индивидуалних ложишта; 
  2. Унапреди праћење и обрада података о квалитету ваздуха, уз помоћ нових уређаjа, софтвера или метода; 
  3. На ефикасан начин пречишћава ваздух уз помоћ иновативних уређаjа; 
  4. Смањи загађење ваздуха у секторима саобраћаjа, пољопривреде, индустриjе и комуналних делатности било помоћу опреме или унапређењем процеса; 
  5. Смањи утицаj загађења ваздуха на децу. 

За прве четири категориjе могу да конкуришу правна лица, док jе за пету позив отворен и за индивидуалне приjаве. У петоj категориjи, приjаве мораjу бити усклађене са принципима дигиталног развоjа (https://digitalprinciples.org) коjе jе усвоjио UNICEF, укључуjући принципе отвореног кода. Ова категориjа посебно jе намењена младима, студентима и приватном сектору. 

Изложеност загађењу ваздуха има озбиљне негативне последице на здравље, дужину и квалитет живота људи. Према извештаjу СЗО обjављеном 2019. године, у 11 градова обухваћених студиjом у Србиjи, скоро 3600 преурањених смрти сваке године може се приписати излагању финим суспендованим честицама, коjе су мање од 2.5 микрона (PM2.5). Мерења параметара квалитета ваздуха показуjу да нивои загађења у општинама и градовима широм Србиjе премашуjу вредности СЗО смерница. Са друге стране, истраживања указуjу да смањење загађења ваздуха доноси мерљиве користи по здравље. Побољшање квалитета ваздуха и смањење концентрациjе PM2.5 може директно утицати на смањење смртности и обољења изазваних аерозагађењем. 

Аутори наjиновативниjих решења коjа пристигну на оваj позив, у зависности од расположивог финансирања, могу да очекуjу:  

1. Награду за иновациjу, за посебно добро промишљену и зрелу проjектну идеjу; 

2. Техничку помоć за развиjање добре идеjе и проналажење финансирања; 

3. Капитално суфинансирање, за изузетно добро осмишљене и припремљене идеjе. 

Поред тога, уз подршку СЗО и UNICEF-а, UNDP ће пружити смернице и помоћ за даљи развоj одабраних предлога и промовисаће резултате проjеката као примере добре праксе. 

Предстоjећи рокови су: 

За рану приjаву: 20. октобар 2020. 

За 2. фазу: 20. новембар 2020. Пун текст позива на енглеском jезику доступан jе на: https://bit.ly/3ie8rEb, а формулар за приjављивање на: http://bit.ly/CleanAirUNDP