Европске награде за културно наслеђе – Europa Nostra 2021.

Европске награде за културно наслеђе – Europa Nostra 2021.

Европске награде за културно наслеђе (European Heritage Awards/Europa Nostra Awards) наjвеће су европско признање у области културне баштине. Награде се додељуjу за изузетне проjекте конзервациjе, иновативна истраживања, посвећеност професионалаца и волонтера, и истакнуте инициjативе у образовању и подизању свести о културном наслеђу.

У оквиру наредна два издања овог програма, биће додељене две нове ILUCIDARE посебне награде. ILUCIDARE jе проjекат финансиран кроз Европски програм за истраживање и иновациjе Хоризонт 2020, са циљем да се створе међународне мреже коjе промовишу културно наслеђе као ресурс за иновациjе и међународну сарадњу.

Током 2020. и 2021. године, Европске награде за културно наслеђе/Europa Nostra ће допринети да проjекат ILUCIDARE идентификуjе и промовише наjбоље праксе у иновациjама у области културног наслеђа и дипломатиjе.

Европске награде за културно наслеђе/Europa Nostra Awardsпокренула jе Европска комисиjа 2002. године и од тада jе за њих задужена организациjа Europa Nostra, основана 29. новембра 1963. у Паризу. Данас jе Europa Nostra препозната као наjрепрезентативниjа организациjа у Европи са члановима из више од 40 земаља.

Europa Nostra награде су од велике користи за њене носиоце, у смислу боље (интер)националне видљивости, повећања броjа посетилаца и финансирања. Програм доделе награда подржава програм Европске униjе „Креативна Европа“.

Пријаве на линку
Рок за приjаву: 1. октобар 2020.