КОНКУРС ЗА ПРОJЕКТЕ КУЛТУРНЕ САРАДЊЕ НА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ

КОНКУРС ЗА ПРОJЕКТЕ КУЛТУРНЕ САРАДЊЕ НА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ

Европска комисиjа отвара позив за подношење предлога проjекта културне сарадње на Западном Балкану под називом „Jачање културне сарадње и конкурентности културних и креативних индустриjа у региону Западног Балкана“.

Оваj позив за подношење предлога проjеката у потпуности се финансира кроз Инструмент за претприступну помоћ (IPA II). Општи циљ овог позива jе подстицање помирења и добросуседских односа на западном Балкану кроз културну сарадњу и стварање.

Специфични циљеви овог Позива су да се повећа културна прекогранична сарадња унутар региона Западног Балкана и држава чланица ЕУ и оjача конкурентност културних и креативних индустриjа у региону. Да би испунио услове, предлог мора да буде поднесен од стране наjмање 5 партнерских организациjа (вођа проjекта и партнери) из оних земаља корисница Инструмента за претприступну помоћ (IPA II).

Активности у оквиру проjеката треба да буду започете у периоду између 1. jануара 2021. и 31. марта 2021. године. Минимално траjање проjекта jе 24 месеца, максимално траjање проjекта jе 48 месеци.

Укупни буџет за оваj позив за подношење предлога jе 5 000 000 евра.

Комплетан текст смерница заjедно са обрасцима за приjаву можете пронаћи ОВДЕ.

Рок за приjаву на конкурс jе 17. март 2020. године