Радионица – Рефлексивне праксе у научној комуникацији

Радионица – Рефлексивне праксе у научној комуникацији

Крајем маја 2021. године одржана је онлајн радионица у виртуалном простору Retninkerspace-а у Србији. Ову радионицу је организовао је тим Центра за промоцију науке у оквиру европског пројекта RETHINK који се бави научном комуникацијом. Научна комуникација нам, између осталог, омогућава да боље разумемо науку и однос науке и друштва.

На трећој по реду радионици, фокус је био на примени рефлексивних пракси у научној комуникацији, проучавању изазова са којима се научни комуникатори суочавају у свакодневном животу и раду, и у покушају да се дају заједнички одговори.

Током претходних месеци у сарадњи са институтом Атена из Амстердама, сарадници Центра за промоцију науке били су укључени у истраживање како би идентификовали изазове у рефлексивним праксама у научној комуникацији, настојали да дају одговоре и понуде решења. На радионици су били представљени резултати овог истраживања.

У одвојеним групама на радионици, учесници су анализирали разноврсне праксе у научној комуникацији и истраживали како су наше личне перспективе повезане са активностима које предузимамо и са публиком којој се обраћамо. 

Неке од тема о којима је било дискусије односиле су се на приближавање публици која је тешко доступна, интеракцију са појединцима који имају потпуно различите погледе на исте теме и наш лични став о непровереним информацијама или негативним коментарима на друштвеним мрежама.

На крају, учесници су дошли до закључка да је примена рефлексивне праксе саставни део научне комуникације у будућности.