ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ НА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ – Јавни позив за пројекте 2021.

ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ НА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ – Јавни позив за пројекте 2021.

Фонд солидарности за иновативне пројекте, цивилно друштво, франкофонију и развој људи Министарства за Европу и спољне послове Француске расписао је Јавни позив за пројекте 2021. годину.

У жељи да интензивира универзитетску и научну сарадњу са земљама Западног Балкана, Министарство за Европу и спољне послове Републике Француске објавило је јавни позив за пројекте под називом „Високо образовање на Западном Балкану“ или ES-Balk. Пројекти могу да се поднесу до 30. маја.

Основни циљ овог пројекта је подршка покретању иницијатива за академску сарадњу француских високошколских установа и истраживачких центара у земљама Западног Балкана, као и већ започетој сарадњи, помажући им око анализе ситуације на локалном нивоу, боље идентификације локалних потреба за студијском и професионалном обуком, промовишуц́и француски образовни систем који би могао да пружи адекватну едукацију, задржавајуц́и истовремено и европску димензију у циљу што бољег укључивања у европске пројекте.

Пројекат могу поднети јавне или приватне високошколске установе и јавни или приватни истраживачки центри и државни оператер чија је мисија високо образовање. ES-Balk се не односи на посебне студијске дисциплине или програме, већ се пре свега односи на компетенције. Ниједна студијска област није унапред одабрана или искључена, већ треба да одговара потребама и приоритетима високог образовања партнерских земаља.

Финансијска подршка односиће се на, путне трошкове, трошкове комуникације, приступ документацији и мобилизацију техничке експертизе у складу са циљевима пројекта. Радно време које су координатори француских и балканских установа посветили пројекту, такође се може узети у обзир у границама од 10% од укупног износа пројекта.

Контакти за додатне информације на линку