ПРОГРАМ РАНОГ РАЗВОЈА

ПРОГРАМ РАНОГ РАЗВОЈА

Фонд за иновациону делатност објавио је позив за Програм раног развоја намењеног младим предузећима која развијају технолошку иновацију за којом постоји потреба на тржишту. Програм је осмишљен са намером да подржи опстанак предузећа током критичне фазе истраживања и развоја и омогући развијање пословних капацитета помоћу којих ће своје иновације пласирати на тржиште.

Висина износа финансирања:

 • до 80.000 евра, односно до 70% укупно одобреног буџета пројекта
 • најмање 30% одобреног буџета пројекта обезбеђује подносилац пријаве из других приватних извора независних од Фонда

Услови за конкурисање:

 • Mикро или мало привредно друштво  у већинском приватном и већинском власништву резидената Републике Србије (51% или више) основано у Србији  и не старије од пет (5) година у тренутку подношења Пријаве;

или

 • Тим који се састоји од највише 5 чланова (особа). Улоге и обавезе чланова тима морају бити јасно образложене у Пријави.

У случајевима где је Пријава поднета од стране тима (који још увек није формално и легално успостављена компанија), примењиваће се следеће:

 • Уколико је финансирање одобрено, Подносиоци Пријаве ће бити у обавези да оснују компанију која ће бити корисник гранта и правно одговорна за спровођење пројекта;
 • Новооснована компанија мора бити најмање 51% у власништву чланова тима који су поднели Пријаву (проценат власништва између чланова тима је предмет њиховог договора);
 • Новооснована компанија мора бити најмање 51% у приватном власништву и у већинском српском власништву.

Област/сектор: Пројекат може бити из било које области науке и технологије и било ког индустријског сектор.

Време реализације пројекта: до 12 месеци

Документација која се подноси приликом аплицирања:

 • Изјава подносиоца пријаве за финансирање
 • Пословни план
 • Буџет пројекта
 • Презентација пројекта
 • Упитник о процени утицаја на животну средину (ESQ)
 • Биографије главног особља ангажованог на пројекту (максимум 5)
 • Финансијски извештаји за последњу годину (уколико је примењиво)

Формуларе можете преузети на страни Документација 2021.

Пријаве се подносе путем Фондовог интернет портала и на енглеском језику.

Јавни позив: Отворен до 29. априла 2021. године до 15 часова.

Контакт: minigrants@inovacionifond.rs