КОНКУРС ЗА НАЈБОЉИ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ И СТРУЧНИ РАД СТУДЕНАТА У 2019. ГОДИНИ

КОНКУРС ЗА НАЈБОЉИ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ И СТРУЧНИ РАД СТУДЕНАТА У 2019. ГОДИНИ

Универзитет у Београду расписао је конкурс за најбољи научно-истраживачки и стручни рад студената у 2019. години

У циљу подстицања што бољег успеха на студијама, развијања интересовања за научно-истраживачки и стручни рад студената, подстицања креативног и критичког мишљења код њих, Универзитет у Београду студентима основних академских студија, односно интегрисаних академских студија, као и претходних година, додељује награду за најбољи научно-истраживачки и стручни рад из сваке од групација факултета, израђен у претходној календарској години. Писмени, дипломски, семинарски и други студентски радови који представљају наставну обавезу, не могу да буду поднети на конкурс.

У прилогу рада доставља се запечаћена коверта на којој је назначена шифра рада, а у којој су наведени следећи подаци о аутору: име и презиме, назив студијског програма, година студија, контакт адреса, електронска адреса и број телефона. Радови се достављају oдговорној особи на факултету, у штампаној и електронској форми – непотписани, са шифром и кратком стручном оценом факултета.

Рок за пријављивање радова на конкурс је продужен до 15. јуна 2020. године.