Одржан годишњи састанак проjекта RETHINK

Одржан годишњи састанак проjекта RETHINK

Половином фебруара у Бристолу, Велика Британија одржан jе годишњи састанак европског проjекта RETHINK на коме jе присуствовала и представница Центра за промоциjу науке као jедног од партнера. У изванредном простору међународног уметничког центра Арнолфини у самом центру Бристола партнери су представили резултате узајамне срадње током прве године проjекта. Дошло се до изузетно занимљивих података кроз процесе мапирања, анкетирања и интервуjа коjи су показали да jе научна комуникациjа, коjа jе и главни фокус овог проjекта, заjедничка парадигма широм Европе. Као jедан од наjвећих изазова са коjим се сусреће је поjам времена, и као лични и као друштвени доживљаj, тачниjе хронични недостатак са jедне стране и његова поjавност као ресурса коjи драматично расте у доба дигитализациjе, са друге.

Кроз призму jедне од наjактуелниjих глобалних тема у овом тренутку, климатских промена, партнери на проjекту RETHINK покушали су да из различитих углова сагледаjу улогу научне комуникациjе у друштву и за друштво и прецизниjе одреде њене актере. Током интензивног дводневног састанка могли су се чути примери добрих пракси и резултати спроведених истраживања у оквиру пројекта као и презентациjе извештаjа коjи откривају да jе научна комуникациjа изузетно сложена и жива.

У наставку овог креативног сусрета раматрани су критериjуми и концепти, и планирани методологиjа и задаци коjи ће се одвиjати у реализациjи наредне фазе проjекта.

Позивамо вас да посетите RETHINK страницу и сазнате више о овом занимљивом проjекту.